Prezentare comuna TELCIU

Zona Năsăudului rămâne una dintre cele mai pitoreşti din cuprinsul pământului românesc. Dealurile împădurite, care străjuiesc deasupra văilor cu lunci întinse, de-a lungul cărora se înşiruie aşezări umane de neasemuită frumusețe, dau nota caracteristică; zona este înnobilată însă de satele şi casele oamenilor locului, ordonate după reguli ancestrale, dispuse neîncetat procesului de modernizare, înnoirilor. Cultura populară (arhitectura ţărănească, portul, creația folclorică) din zonă, de nepreţuită valoare, a putut constitui fundamentul pe care s-a înălțat creația poetică a lui George Coşbuc sau cea în proză, de o puternică fortă epică, a lui Liviu Rebreanu.
O zonă care a ştiut să-şi păstreze şi să-şi îmbogătească în timp valorile sale culturale artistice transmise din generație în generație, prin cutezanța unor caractere puternice, precum Tănase Todoran, Vasile Oichii, sublocotenentul loan Miron, generalul Leonida Pop, coloneii medici Sever Ganea şi Leonida Damian Pop, nenumăraţii preoti şi învătători, profesori, ingineri, ofițeri, subofițeri, muncitori de înaltă calificare, oameni de rând cu tradițiile lor minunate, redate în cântecele, baladele, doinele şi pricesnele Valeriei Peter Predescu, solistă de renume a cântecului popular românesc.

Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu
Membru corespondent al Academiei Române

Date geografice

Telciu (în maghiara Telcs, în germana Teltsch) este o localitate în judetul Bistrita-Nasaud, Transilvania, România fiind situat pe cursul mijlociu al Văii Sălăuţei, la vărsarea râului Telcişor în Sălăuţa, la S-E de masivul vulcanic al Ţibleşului si la S-V de munţii Rodnei.  

Comuna Telciu este formata din satele:

 • Telciu
 • Fiad
 • Telcisor
 • Bichigiu.

Suprafaţa localităţii este de aproximativ 29000ha.

Se învecineaza cu:

* Romuli în N
* Dragomiresti (Maramures) în N-E
* Rebra si Rebrisoara în E
* Cosbuc în S
* Runcu Salvei (Salva), Suplai, Zagra în V

La est, comuna este adăpostită de poalele Dealurilor “Măgura” şi “Bicoşa”; la sud de Dealurile “Baci”, “Cefereiele”, “Hâje”, “Piciorul Vântului”; la Vest de Dealul “Hâje”, “Prihodiştea” şi Dealul “Morii”, peste care -Ia o depărtare de circa 25 km – se iveşte Vârful Ţibleş (1 842 m), iar la Nord de Dealurile “Fiezelului”, “Staniştea” şi “Pe Cruci”, denumiri de altfel foarte cunoscute În limbajul uzual al locuitorilor.

Comuna fiind adăpostită de dealuri beneficiază pe timpul iernii de o climă plăcută cu mai puţine geruri şi vânturi aspre, ce vin dinspre est şi nord-est, datorate Crivăţului, ale cărui nămeţi şi vânturi aspre (viscole) trec cu uşurinţă peste Vârful Pietrosul (2 303 m) din Masivul Rodnei, ceea ce face ca iarna să fie suficient de plăcută şi agreabilă, În unele perioade. Frigul şi gerul sunt însă mai aspre în lungul Telcişorului şi al SăIăuţei, dar mai ales pe dealurile dezgolite de păduri: Stanişte, Plopi, Măgura, Săcătura, Fiad, Fiezel etc.

Comuna Telciu a făcut parte din această “ţară de munte”, Ţara Bistriţei şi a Năsăudului, fiind inclusă alături de celelalte 43 de comune În Regimentul II de graniţă.

 Relief

Localitatea Telciu dispune de o mare Întindere montană şi deluroasă, acoperită cu păduri de foi oase şi conifere, precum şi păşuni. Din toate părtile, comuna este Înconjurată de dealuri Înalte În spatele cărora, la depărtare de circa 25 – 30 km, se desfăşoară falnic cununa Munţilor Ţibleş, ai Rodnei şi ai Munţilor Telciului. Comuna deţine 12% din cei 119 munţi grănicereşti, având În acest fel ponderea cea mai mare faţă de a celorlalte 43 de comune, deţinând o mare avere – munţi şi astăzi Încă bogaţi În păduri şi vânat, deşi unele s-au tăiat abuziv În perioadele 1940 – 1944 şi 1960- 1985.

 Ape

Cele doua râuri ce strabat localitatea izvorasc din: Setref (Salauta), strabate localitatea Romuli si satul Fiad colectând apele Vaii Strâmbei si a Vaii Fiadului,precum si alte izvoare din munti; Telcisorul izvoraste de pe versantul sudic al muntilor Rodnei si aduna în avale o serie de pâraie ca: V.Nisipului, V.Seaca, V.Poienii, V.Lustii, V.Prisacele, V.Stejarului si foarte aproape de varsarea în Salauta celebra Vale a lui Stan zisa si Valea Dragostei.

Educatie şi cultură

 • Şcoli: 1 liceu, 3 şcoli clasele 1- VIII, 4 şcoli cu clasele I-IV; Biblioteci: 1 comunală, 1 şcolară;
 • Activităţi culturale:
  • Zilele Culturale ale comunei Telciu – Întâlnire cu Fiii Satului
  • Festivalul-concurs de vioară si taraf tradiţional “Ion Sabadâş”
  • Festivalul de muzică populară Valeria Peter-Predescu
  • Întâlnirile de vară de la Telciu.
  • Conferinţele de vară de la Telciu.
 • Religia: 8 biserici (4 biserici ortodoxe, 1 biserică greco-catolică, 3 biserici penticostale), o mănăstire, un schit.

 

Translate »