Biserica ortodoxă din comuna Telciu

Biserica din Telciu ce poartă hramul „Sfântul Nicolae” a fost zidită între anii 1900-1913 şi renovată în totalitate între 2000-2013, potrivit părintelui paroh Dănuț ParascanPictarea locașului de cult a fost realizată între anii 2011-2013, de echipa de meşteri condusă de părintele Damian Tuluc și a fost finalizată în luna august 2013, fiind resfinţită in septembrie 2013.

 Construită în stil neobizantin, biserica ortodoxă din Telciu este impresionantă prin dimensiunile sale: lungimea de 52 de metri, lăţimea de 13 metri, înălţimea turnului atingând 40 de metri. Potrivit datelor din monografia comunei Telciu, planul de zidire a fost întocmit de inginerul Andrei Mazanek din Năsăud, iar lucrările au început în 1890 sub conducerea inginerilor Emil şi Ştefan Oltean din Blaj, sprijiniţi din fondurile grănicereşti şi din cele donate de credincioşi. Din cauza materialului, clădirea se prăbuşeşte, lucrările fiind încredinţate tehnicianului Lajos Czako. Nici el nu va reuşi să ducă lucrarea la bun sfârşit, pentru că are loc o nouă prăbuşire a clădirii. Construcţia reîncepe în anul 1920, sub comanda arhitectului Erno Koncz din Cluj, care abandonează şi el lucrările, preluate de Gerson Szabo din Năsăud, cel care, în sfârşit, reuşeşte să finalizele lăcaşul de cult în 1974. Pictura a fost executată în stil oriental de Alexandru Kabadaieff, profesor la Şcoala Normală din Sibiu, în anul 1922, fiind refăcută 38 de ani mai târziu de maistrul Vilmos Volosmay din Dej. Tot în anul 1922 se construieşte şi catapeteasma, prin contribuţia meşterilor Prian şi Miclea din Năsăud. Pictura iconostasului este realizată de acelaşi Alexandru Kabaieff. La 22 septembrie 1922, biserica a fost sfinţită de PS Episcop Iuliu Hossu, iar în anul 1960, după o renovare generală, a fost resfinţită de PS Episcop Teofil Herineanu. În 1983 a început reparaţia capitală a exteriorului şi a acoperişului, slujba de resfinţire fiind oficiată de ÎPS Teofil Herineanu, la 26 octombrie 1983.

Obiective turistice -Telciu

Obiectivele de interes turistic în zona omogenă Valea SăIăuţei sunt:

Comuna TELCIU:

Comuna ROMULI:

Comuna COŞBUC:

  • Podul grăniceresc din lemn, din secolul al XIX-lea
  • Muzeul memorial George Coşbuc
  • Biserica Ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva”
  • Festivalul câmpenesc
  • Festivalul “Nunta Zamfirei”
  • Zilele localităţii Coşbuc

Traseul turistic Drumul Verde situat în partea de SV a Munţilor Rodnei oferă posibilitatea de a pratica numeroase forme de turism: drumeţie, turism ecvestru, schi de tură, speologie, cicloturism etc.

Harta Drumul Verde
Harta Drumul Verde

 

 

Privind spre Telciu…

Zona Năsăudului rămâne una dintre cele mai pitoreşti din cuprinsul pământului românesc. Dealurile împădurite, care străjuiesc deasupra văilor cu lunci întinse, de-a lungul cărora se înşiruie aşezări umane de neasemuită frumusețe, dau nota caracteristică; zona este înnobilată însă de satele şi casele oamenilor locului, ordonate după reguli ancestrale, dispuse neîncetat procesului de modernizare, înnoirilor. (Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române)

Detalii