Toate articolele scrise de KGKHameSSA

Obiective turistice -Telciu

Obiectivele de interes turistic în zona omogenă Valea SăIăuţei sunt:

Comuna TELCIU:

Comuna ROMULI:

Comuna COŞBUC:

  • Podul grăniceresc din lemn, din secolul al XIX-lea
  • Muzeul memorial George Coşbuc
  • Biserica Ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva”
  • Festivalul câmpenesc
  • Festivalul “Nunta Zamfirei”
  • Zilele localităţii Coşbuc

Traseul turistic Drumul Verde situat în partea de SV a Munţilor Rodnei oferă posibilitatea de a pratica numeroase forme de turism: drumeţie, turism ecvestru, schi de tură, speologie, cicloturism etc.

Harta Drumul Verde
Harta Drumul Verde

 

 

Privind spre Telciu…

Zona Năsăudului rămâne una dintre cele mai pitoreşti din cuprinsul pământului românesc. Dealurile împădurite, care străjuiesc deasupra văilor cu lunci întinse, de-a lungul cărora se înşiruie aşezări umane de neasemuită frumusețe, dau nota caracteristică; zona este înnobilată însă de satele şi casele oamenilor locului, ordonate după reguli ancestrale, dispuse neîncetat procesului de modernizare, înnoirilor. (Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române)

Detalii